Портал инфекционных болезней

Форсирование бактериями и вирусами межвидового барьера и как результат заражение человека новыми формами и мутантами инфекционных агентов. Устойчивость бактерий к антибиотикам, а вирусов к противовирусным препаратам это привело нас к тому, что человечество вступило в новую эру борьбы с инфекциями.
Др., В.Янченко
ГлавнаяРегистрацияВход

к.мед.н., др. Янченко В.І.

Вірус TTV в Україні, який успішно лікується валацикловіром, випадки та огляд літератури.
 

Анотація


TTV є найпоширенішем вірусом у світі, але виявляється доволі не часто, що пов’язано з його мало вивченим клінічним значенням. В статті опубліковано вісім випадків інфікування TTV, у всіх вісьми на початку лікування якісним тестом ПЛР виявлявся вірус TTV. На кінець лікування та через 6 місяців після лікування валацикловіром у 100% вірус TTV не виявлявся тестом ПЛР.

У трьох хворих всі печінкові проби були нормальними на початку лікування, інші п’ятеро пацієнтів мали типові симптоми підвищення сивороткових трансаміназ або та незначне підвищення білірубіну. Всі вісім отримували лікування валацикловіром у трьох з п'яти, трансамінази прийшли до фізіологічної норми, тоді як у двох, незважаючі вже на відсутність вірусу TTV на кінець лікування та через 6 місяців після лікування АлАТ, АсАТ та у одного ГГТ залишались підвщеними, але мали тенденцію до зменшення.

У першого була ко-інфекція Епштейн-Барр та вірусом COVID 19, на який він захворів у процесі спостереження після лікування, але він мав позитивну динаміку зниження АлАТ та АсАТ через 6 місяців. Другий мав позитивний ПЛР в слині на HHV 6 типу при лікуванні та позитивний вестерн блот на борреліоз.

Висновок у всіх 8 хворих на TTV вдалося досягнути ... Читать дальше »

Просмотров: 270 | Добавил: Miha | Дата: 20.03.2023 | Комментарии (0)

Дослідження FAsTest©

 

Мета

Визначення ступеня ступеня фіброзу (цирозу) в печінці та активності за шкалою METAVIR на основі аналізу методами штучного інтелекту результатів гістології печінки та співставлення їх з лабораторними дослідженнями  пацієнта.

Анотація

Розрахунки значень ступеня активності дистрофічно-запального процесу та ступеня фіброзу (цирозу) в печінці проводяться за допомогою комп’ютерної програми «FAsTest», яка являє собою комплекс програмних засобів для навчання алгоритмів комп’ютерної діагностики розпізнаванню ступеня активності дистрофічно-запального процесу та ступеня фіброзу (цирозу) в печінці людини за шкалою METAVIR та подальшого їх розпізнавання.

На спосіб визначення ступеня активності дистрофічно-запального процесу та ступеня фіброзу (цирозу) в печінці за допомогоюкомп’ютерної програми «FAsTest» отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101741 від 12/01/2021 р. (рис. 1).

Визначення ґрунтується на співставленні результатів досліджень лабораторних показників пацієнтів з даними більше ніж 750 зразків пато-гістологічних досліджень печінки.

Вхідні дані для визначення ступеня активності дистрофічно-запального процесуаналізуються за допомогою 11 методів комп’ютерного розпізнавання, для визначення ступеня фіброзу (ц ... Читать дальше »

Просмотров: 693 | Добавил: Miha | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (0)

В английском журнале вирусных гепатитов опубликована статья, в которой доктор Виталий Янченко , является соавтором, о ней я обещал вас информировать.
Сергей В. Федорченко, Татьяна Мартынович, Жанна Клименко, Виталий Янченко, Ирина Соляник – список авторов.
Впервые опубликовано: 2 января 2020 г.
https://doi.org/10.1111/jvh.13254
Цитаты: 3
Том 27, Выпуск 5
Май 2020 г.
Страницы 548-551
jvh.v27.5.cover1.jpg
“Повторное лечение пациентов с хроническим гепатитом С, подтипа 1b и циррозом печени, у которых предыдущая противовирусная терапия прямого действия, включая ингибиторы NS5A первого и второго поколения, была неэффективной, комбинацией омбитасвир / паритапревир / ритонавир, дасабувир + софосбувир + рибавирин”
Краткое ее описание
Использование противовирусных препаратов прямого действия у пациентов с хронической инфекцией ВГС генотипа 1 приводит к устойчивому вирусологическому ответу (УВО) на уровне 95–97%, но у 3–5% пациентов наблюдается вирусологическая неудача.
Мы наблюдали 17 пациентов, инфицированных HCV подтипа 1b, у которых предыдущее лечение препаратами прямого действия дало рецидив гепатита С, из них 13 пациентов (76,5%) с циррозом печени. Двенадцать субъектов (70,6%) ранее получали ингибиторы NS5A первого поколения (ледипасвир или даклатасвир) и пять субъектов (29,4%) - второго поколения (велпатасвир).
Все пациенты повторно получали комбинацию ... Читать дальше »
Прикрепления: Картинка 1
Просмотров: 1044 | Добавил: Miha | Дата: 19.08.2021

Янченко ВіталійИнтервью специально для газеты «ФАКТЫ» врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук Виталия Янченко. 

Ученые и врачи вполне оправданно называют коронавирус загадочным и странным. Поначалу считалось, что он в основном поражает легкие, но вскоре выяснилось, что под ударом едва ли не все органы и системы. Примерно у половины заболевших COVID-19 страдает кишечник: возникают тошнота, рвота, диарея.

Как ни странно, но это хороший признак того, что организм очищается и освобождается от вируса, — Об этом впервые заявили китайские врачи. Исход лечения пациента во многом определяется состоянием иммунной системы. А ведь именно в кишечнике находится около 70 процентов иммуномодулирующих клеток. В тонком кишечнике местный иммунитет формируют В-лимфоциты, находящиеся в мелких лимфатических узелках (Пейеровых бляшках). А в эпителии толстого кишечника содержатся Т-лимфоциты. Вместе эти защитные компоненты составляют лимфатический аппарат кишечника.

После встречи с вирусом лимфоциты попадают в общую лимфатическую систему, затем в общий грудной проток, и уже оттуд ... Читать дальше »

Просмотров: 2580 | Добавил: Miha | Дата: 15.06.2020 | Комментарии (0)

Вирусным гепатитом можно заразиться, когда лечишь зубы или делаешь маникюр, — врачДоктор Янченко выступил в прямой линии газеты «Факты» 28 ноября 2019 года.

Дорогие читатели привожу тут полную версию статьи ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ГЕПАТОЛОГ ВИТАЛИЙ ЯНЧЕНКО: «ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТОМ, КОГДА ЛЕЧИТ ЗУБЫ ИЛИ ДЕЛАЕТ МАНИКЮР»

Возбудители инфекции, которые находятся на плохо простерилизованных
инструментах, попадают в кровь и начинают размножаться

Наталия САНДРОВИЧ
«ФАКТЫ»

Многие люди считают, что им не грозит подхватить вирусный гепатит В или С.
Однако… Вот сухая статистика, которую наводит один из львовских Интернет-
порталов. За восемь месяцев в области зарегистрировано 70 случаев гепатита В и
23 – гепатита С. Львовский лабораторный центр, проанализировав истории
болезни всех пострадавших, называет возможные места заражения. Восемь
человек заболели гепатитом В после того, как полечили зубы, 11 – при
медицинских манипуляциях. Из-за хирургического лечения пострадали 16
больных. Компанию им составили четыре медработника. Есть пострадавшие и от
косметических процедур. Причем ... Читать дальше »

Просмотров: 3498 | Добавил: Miha | Дата: 24.12.2019 | Комментарии (0)

Здравствуйте дорогие читатели сайта!

 

Через укус клеща можно заразиться бабезиозом - это смертельное заболевание может оказаться не только для собак, но и для людей.

 

Вашему вниманию представляю редкое заболевание, но при определенных условиях возможно и будет встречаться более часто, так как мы видим потепление и миграция птиц и с ними клещей становится частым явлением.

Бабезиоз - заражение через клещей, а так же через молоко животных, переноситься клещами, теоретически через гемотрансфузии и кровь. Возбудитель Бабезия Бовис, Канис, Дивергенсе, Овис, Кавказика, Микроти.

У животных, в частности собак, носит название пироплазмоз.

Встречается у людей в основном с удаленной селезенкой, а так же у людей со сниженным иммунитетом. Наиболее тяжелые случаи описаны в США и на Кавказе.  Доказаны случаи смертельного заболевания. На Украине встречается в Южных регионах и Крыму.

Патогенез заболевания, проникая в капилляры, бабезии поражают эритроциты и вызывают их внутрисосудистый гемолиз, что приводит к гипоксии тканей, в результате чего нарушаетс ... Читать дальше »

Просмотров: 4059 | Добавил: Miha | Дата: 18.06.2019 | Комментарии (0)

Вирус невидимка –  гепатит С ,

его очень трудно выявить,

но можно вылечить.

Др. Янченко В.И.

 

Актуальные вопросы, которые вы часто задаете и ответы на них.

  Тема хронический гепатит С, современное состояние проблемы, диагностика, лечение всех 6 генотипов вируса гепатита С.

 

Какие мои задачи и цели?

Задача показать важность данной проблемы, помочь в доступной форме рассказать не только о мировом, но и о личном опыте лечения ХГС.

 

Цель уничтожить гепатит С в Украине в ближайшие 11 лет.

 

Сколько людей страдает от гепатита С ?

 

По данным ВООЗ гепатитом С заражено около 71 млн., людей во всем мире.

 

Сколько % людей выздоравливают при лечении гепатита С ?

... Читать дальше »
Просмотров: 4405 | Добавил: Miha | Дата: 09.05.2019 | Комментарии (0)

др. к.мед.н. Янченко В.И.
Лекарственная устойчивость вируса гепатита С – RAS мутации методы профилактики и борьбы с ней.
(Обзор).
Ключевые слова: хронический гепатит С, цирроз, лечение гепатита С, перелечивание хронического гепатита С, RAS мутации при гепатите С, рецидив гепатита С, софосбувир, MAVIRET, Vosevy.
.
На данное время у меня 27 случаев излечения (стойких вирусологических ответа на 12-48-96 неделях) у больных с ХГС, с мутациями, кто не ответил на софосбувир + пегинтерферон + рибавирин 6, софосбувир + даклатасвир ± рибавирин 11, софосбувир+ ледипасвир ± рибавирин 6 и даже двоих пациентов с не ответом на софосбувир + велпатасвир (один из них параллельно лечился «нексаваром» от ГЦК и три с 3а генотипом и Y93H) ни одной неудачи при повторной терапии. Каждый случай по-своему уникальный и требует отдельного разбора в будущем. Для меня после побед над рецидивами болезни стало важнее осуществить профилактику рецидива, понимая кинетику и механизмы репликации, взаимодействия препаратов между собой, а так же с рецепторами мишенями, я нашел пути и методы как предотвращать рецидив у пациентов, кто еще не начинал лечение, или находиться в его процессе.
В данном обзоре собраны все последние достижения в данной области (лечение и перелечивание больных ХГС с мутациями). В этом обзоре автором уделено особое внимание наиболее клинически значимым мутациям (в NS5A регионе) гепатита С. Рассказано о собственном и чужом ... Читать дальше »

Просмотров: 4616 | Добавил: Miha | Дата: 12.02.2019 | Комментарии (0)

Каждый десятый пациент с хроническим гепатитом С  не отвечает на терапию cофосбувир, даклатасвир, ледипасвир, семипревир, а так же 3Д терапию.

Цель статьи рассказать про причины неудач лечения  больных с хроническим гепатитом С, раскрыть виды устойчивости вируса гепатита С.

В моей практике все чаще и чаще приходят больные, которые раньше лечились препаратами прямого действия софосбувир, даклатасвир, ледипасвир, велпатасвир, которые лечили, но не вылечили гепатит С, я специализируюсь на лечении больных с мутациями гепатита С уже вылечил 37 человек не ответивших на лечение препаратами прямого действия.

В данной статье я хочу объяснить причину неудачи терапии хронического гепатита С, так как возникают сомнения в качестве препаратов у больных и врачей, но на самом деле причина в другом, и об о главной из них я вам расскажу в данной статье.  Новые препараты имеют целью подавить несколько белков вируса, а именно протеазу NS3 и NS5A вируса гепатита С и РНК зависимую полимеразу NS5B (Heim, 2013, SchneiderandSarrazin, 2014).

В данное время все последние руководства изобилуют схемами препаратов прямого действия против гепатита С первой линии, говоря про их эффективность якобы близкую к 100%, но на самом деле при 1 генотипе около 90%, а при третьем около 85%.

На последнем заседании Американской ассоциации по изучению печени (ASSLD) Лос-Анджелесе вообще за ... Читать дальше »

Просмотров: 3686 | Добавил: Miha | Дата: 23.12.2018 | Комментарии (0)

При обследовании  546 доноров в Тайване с отсутствием гепатита С и гепатита В, у некоторых обнаружили повышенные печеночные пробы у них был вирус гепатита ТТV и вирус гепатита G. Они были тестированы с помощью сывороточной аланинаминотрансферазы (АЛТ), ПЦР на гепатит G, антитела к белку неструктурному вируса гепатита G (anti-E-2) и TTV DNA, а 58пациентам еще определили генотип вируса TTV. Распространенность TTV DNA (24±9%), HGV RNA (3±4%), anti-E2 вируса  гепатита G (8±2%) и 11±1% соответственно. ... Читать дальше »

Просмотров: 3861 | Добавил: Miha | Дата: 19.09.2018 | Комментарии (0)

1 2 3 4 5 »
Четверг, 30.11.2023, 08:16
Меню сайта
Гепатиты
Поиск по сайту
Блог Доктора
[20.03.2023]
Успішне лікування вірусу TTV в Україні (0)
[06.01.2022]
Авторское Свидетельство на изобретение первой в Украине биохимической неинвазивной биопсии печени с использованием искусственного интеллекта (0)
[19.08.2021]
В английском журнале вирусных гепатитов опубликована статья, в которой доктор Виталий Янченко, является соавтором, о ней я обещал вас информировать (0)
[15.06.2020]
Интервью про коронавирус специально для газеты «ФАКТЫ» врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук Виталия Янченко. (0)
[24.12.2019]
ГЕПАТОЛОГ ВИТАЛИЙ ЯНЧЕНКО: «ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ, КОГДА ЛЕЧИТ ЗУБЫ ИЛИ ДЕЛАЕТ МАНИКЮР» (0)
[18.06.2019]
Через укус клеща можно заразиться бабезиозом - это смертельное заболевание может оказаться не только для собак, но и для людей. (0)
[09.05.2019]
Актуальные вопросы, которые вы часто задаете и ответы на них. (0)
[12.02.2019]
Лекарственная устойчивость вируса гепатита С – RAS мутации методы профилактики и борьбы с ней. (0)
[23.12.2018]
Каждый десятый пациент с хроническим гепатитом С не отвечает на терапию cофосбувир, даклатасвир, ледипасвир, семипревир, а так же 3Д терапию (0)
[19.09.2018]
Повышение печеночных проб, нет гепатита В и С, нет аутоиммунного гепатита - это может быть связано с гепатитом TTV или гепатитом G. (0)
Наш опрос
Вас интересует:
Всего ответов: 504
Форма входа
Статистика

Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Страница автора в Google+

опоры для столов

"Infectport" - Портал инфекционных болезней © 2023Бесплатный конструктор сайтов - uCoz